pokličite naspokličite nas 

NAPOTITEV DELAVCEV IN PRAVNI ZASTOPNIK

DOLŽNOST ZASTOPANJA

Podjetje s sedežem v tujini lahko začasno napoti delavce za opravljanje določene naloge v drugo podjetje s sedežem v Franciji. Podjetje mora za vsako dejavnost imenovati pravnega zastopnika v Franciji.
Ponujamo vam spremljanje pri upravljanju vaših napotenih delavcev.
Naši sodelavci govorijo francosko, italijansko, angleško, špansko, nemško in poljsko ter so vam na voljo z informacijami in nasveti v zvezi s
prehodno prijavo mednarodne napotitve, ki jo je treba poslati v francoskem jeziku inšpektoratu za delo, odprtjem računa SIPSI in tudi formalnostmi, kot je obrazec A1 (v zvezi s socialno varnostjo napotenih delavcev ali delavcev nerezidentov).

________________________________________________
ZAKONSKI OKVIR: Napotitev delavcev je bila opredeljena v
evropski direktivi iz leta 1996. Njen obseg in pravila izvrševanja so bila natančneje določena v direktivi iz leta 2014.
V Franciji se z
zakonom z dne 6. avgusta 2015, imenovanim »loi Macron«, izvaja več ukrepov za krepitev boja proti goljufijam pri napotitvi delavcev, ki jih storijo podjetja s sedežem v tujini. 
________________________________________________

DEJAVNOSTI, V KATERIH SE LAHKO NAPOTIJO DELAVCI

Pravica do napotitve delavcev obstaja v naslednjih dejavnostih:

• opravljanje storitev: industrijska, trgovinska, obrtna, kmetijska dejavnost, svobodni poklici;
• mobilnost znotraj skupine: zagotavljanje osebja med podjetji iste skupine za opravljanje določene naloge ali usposabljanja;
• zagotavljanje agencijskih delavcev: agencija za zagotavljanje začasnega dela lahko napoti delavce v podjetje v Franciji za enkratne naloge;
• storitev za lasten račun (self-service): podjetje s sedežem v tujini lahko začasno napoti svoje delavce v Francijo za enkratne naloge;
• dejavnosti prevoza po kopnem, za katere veljajo pravila o napotitvi. Vendar se za ta sektor dejavnosti uporabljajo nekateri posebni ukrepi (obvezno potrdilo o napotitvi).

 Spletna storitev, ki podjetjem pomaga upravljati njihove delavce, napotene v Evropsko unijo.

E-napotitev vas zastopa v Evropski uniji.

Potrebujete pomoč pri napotitvah vaših delavcev?

OBRNITE SE NA NAS

Nouveau partenaire

https://www.teyowellcome.fr/

TEYO&WELLCOME, la solution d’hébergement pour vos collaborateurs en déplacement professionnel en France. Une réelle alternative à l’hôtel !