pokličite naspokličite nas 

NAPOTITEV IN PODIZVAJALCI: NASE STORITVE

NAŠE DEJAVNOSTI V OKVIRU STORITVE PRAVNEGA ZASTOPNIŠTVA

PRED NAPOTITVIJO:

• svetovanje o francoskem delovnem pravu;
• pomoč: spletna prijava
SIPSI v Franciji, obrazci za predhodno prijavo napotitve ali potrdilo o napotitvi v Franciji, Italiji, Nemčiji, na Poljskem in v Belgiji;
• prevajanje dokumentov, ki se na zahtevo vložijo pri različnih upravnih organih;
• preverjanje skladnosti dokumentacije o napotitvi, ki mora vsebovati:

 • dokument o obstoju podjetja, ki napotuje delavce (enakovredno francoskemu izpisu Kbis),
 • dokazilo o poslovnih povezavah med podjetjem s sedežem v Franciji in tujim podjetjem,
 • kopijo zadnjega potrdila o plačilu prispevkov za socialno varnost,
 • kopijo potnega lista ali osebnega dokumenta delavca,
 • vlogo za izdajo delovnega dovoljenja (za države zunaj Evropske unije),
 • pogodbo o zaposlitvi delavca,
 • življenjepis delavca, če morajo biti za dejavnost izpolnjeni posebni zakonski pogoji (ali drugo dokazilo o njegovi kvalifikaciji: diploma, potrdilo itd.),
 • obrazec A1 o sistemu socialne varnosti, ki ga izda država izvora,

• izdaja potrdila o zastopništvu.

MED NAPOTITVIJO IN PO NJEJ:

• vzpostavitev povezave v Franciji z inšpektorji za delo, DIRECCTE (regionalna direkcija za podjetja, konkurenco, potrošnjo, delo in zaposlovanje), policijo in žandarmerijo, davčnimi in carinskimi organi;
• hramba dokumentov, ki so upravnim organom na voljo med napotitvijo in po njej,
• pravna pomoč v predhodnih in pravdnih postopkih.

________________________________________________
PREDPISI:
Zakonik o delovnih razmerjih, členi
R 1263-1, R 1263-2, R 1263-2-1

NAŠE DEJAVNOSTI V OKVIRU DOLŽNOSTI SKRBNOSTI 

• identifikacija vseh pogodbenih strank in podizvajalcev med celotnim poslom, ki je predmet naše storitve;
• preverjanje položaja vsakega identificiranega francoskega in tujega podjetja;
• predstavitev rezultata preverjanj in položajev v obliki „opozoril“ na preglednici, ki je na voljo v naši aplikaciji, ter zbirnih poročil;
• pošiljanje opozorilnega elektronskega sporočila ob odkritju nezakonitega položaja, ki mu sledi podrobno poročilo;
• naše storitve glede na potrebe vključujejo tudi:

 • pomoč ob kontrolah, ki jih izvaja DIRECCTE,
 • obveščanje o obveznostih iz francoskih delovnopravnih predpisov v tujem jeziku s plakati na gradbiščih stavb in gradbenih inženirskih objektov 1. kategorije, na katerih so zaposleni napoteni delavci,
 • izročitev napotenim delavcem dokumenta z informacijami o delovnem pravu v njihovem jeziku,
 • pomoč pri prijavi nezgod pri delu ustanovam socialne varnosti (napoteni delavec),
 • po potrebi pomoč v predhodnih in pravdnih postopkih z DIRECCTE zaradi ugotovljenih neizpolnitev obveznosti ali kršitev, ki se kaznujejo z upravnimi globami.

________________________________________________
PREDPISI
Zakonik o delovnih razmerjih, členi L8222-1, L8254-4, L1264-1
Dekret 2017-825 z dne 5. maja 2017 in odlok z dne 12. julija 2017

Nouveau partenaire

https://www.teyowellcome.fr/

TEYO&WELLCOME, la solution d’hébergement pour vos collaborateurs en déplacement professionnel en France. Une réelle alternative à l’hôtel !