pokličite naspokličite nas 

UPRAVLJANJE PLAC

PREDPISI O NAPOTITVI ZA TUJA PODJETJA

V skladu z direktivo z dne 28. junija 2018 bo po preteku 12 mesecev napotitve za vsakega napotenega delavca od 13. meseca veljalo ne samo „trdo jedro“ zakonov, predpisov in kolektivnih pogodb, ampak vse določbe zakonika o delovnih razmerjih.

Tuje podjetje se bo moralo registrirati vsaj kot tuja družba, ki v Franciji zaposluje delavce in nima stalne poslovne enote, ali odpreti sekundarno stalno poslovno enoto.

V skladu z dekretom št. 2020-916 z dne 28. julija 2020 o napotenih delavcih in boju proti nelojalni konkurenci se bo moral vsak državljan držav članic Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP), Švice, Monaka, Andore in San Marina izkazati z osebno izkaznico, ki dokazuje njegovo državljanstvo, skladno z načelom prostega gibanja. Če delavec ni bil nikoli prijavljen v Franciji, se bo zahtevala vložitev vloge za registracijo pri CPAM (primarni sklad za zdravstveno zavarovanje).

Za državljane države članice EU in EGP bo moralo tuje podjetje izpolniti običajne formalnosti glede zaposlovanja:

–         pogodba o zaposlitvi, napisana v francoščini,

–         izročitev obračuna mesečne plače.

Vsak tuji delavec, ki zakonito prebiva in dela, mora biti brez diskriminacije upravičen do enakih pravic kot francoski delavec:

–         plačan dopust,

–         upoštevanje SMIC (minimalna plača po kolektivni pogodbi),

–         pravica do brezposelnosti,

–         zdravstveno-varnostna pravila.

Podjetje ima pravico zaposliti francoske delavce ali delavce z dovoljenjem za prebivanje v skladu s pravili francoskega delovnega prava in/ali ustrezne kolektivne pogodbe.

ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNE ORGANIZACIJE IN ZAKONODAJNE STABILNOSTI:

ELYFEC vas spremlja na socialni ravni in pri upravljanju plač vaših delavcev kot socialni in davčni zastopnik tujega podjetja v Franciji.

ELYFEC sodeluje pri:

–         pripravi pogodb o zaposlitvi v skladu s kolektivno pogodbo,

–         predhodni prijavi zaposlitve,

–         pripravi obračunov plač in mesečnih dnevnikov,

–         mesečnem plačilu socialnim in davčnim organom.

ELYFEC vam pomaga tudi v odnosih s francosko upravo in različnimi socialnimi ustanovami.

Nouveau partenaire

https://www.teyowellcome.fr/

TEYO&WELLCOME, la solution d’hébergement pour vos collaborateurs en déplacement professionnel en France. Une réelle alternative à l’hôtel !