pokličite naspokličite nas 

DOLŽNOST SKRBNOSTI

DOLŽNOST SKRBNOSTI NALOGODAJALCA

Elyfec vam ponuja celovito storitev pomoči za nalogodajalce in naročnike, saj zagotavlja ekipo strokovnjakov za evropsko pravo in namensko informacijsko orodje.
Zaradi številnosti primerov in zapletenosti postopkov je za preprečevanje sporov potrebno prilagojeno, strogo in sistematsko spremljanje.
Naše naloge so namenjene:

  • naročnikom gradbenih del ali sanacije zgradb;
  • industriji, ki zaposluje zunanje izvajalce v okviru uvajanja nove opreme;
  • podjetjem, ki želijo obvladovati tveganje prikritega ali neprijavljenega dela pri podizvajalcih.

Če ste nalogodajalec ali naročnik in za delo uporabite podizvajalca, morate zahtevati med drugim:

Če vam bo naložena kazen, bi lahko bil proti vam uveden postopek, v katerem vam bo naloženo plačilo davkov, dajatev, prispevkov, prejemkov in drugih stroškov vašega podizvajalca.

OKREPLJENA DOLŽNOST SKRBNOSTI

Od 1. julija 2017 veljajo nova pravila za boj proti goljufijam pri napotitvah delavcev, ki povečujejo obveznosti naročnikov in nalogodajalcev, kadar uporabijo mednarodne storitve. Gre za štiri vrste pravil:

  • Preveri se predhodna prijava napotitve pri inšpektoratu za delo z zahtevo po izročitvi kopije te prijave.
  • Pri stavbah in gradbenih inženirskih objektih 1. kategorije mora naročnik napotene delavce seznaniti s francosko delovnopravno zakonodajo (v uradnem jeziku, ki se govori v vsaki od držav, iz katerih prihajajo napoteni delavci), tako da na vidno mesto izobesi plakat.
  • Napotenemu delavcu se izročita informativna brošura (v jeziku, ki ga delavec razume) in službena identifikacijska izkaznica.
  • Če je napoteni delavec žrtev nezgode pri delu, se vloži prijava pri inšpektoratu za delo.

Nalogodajalci ali naročniki, ki ne izpolnjujejo obveznosti v zvezi s predhodno prijavo napotitve, prijavo nezgode pri delu za napotene delavce ali objavo predpisov, se lahko kaznujejo z upravno globo v višini 2000 EUR na napotenega delavca in največ 4000 EUR za ponovno kršitev v enem letu od dneva obvestila o prvi globi.
________________________________________________

Predpisi:
Zakonik o delovnih razmerjih, členi L8222-1, L8254-4, L1264-1
Dekret 2017-825 z dne 5. maja 2017 in odlok z dne 12. julija 2017

Nouveau partenaire

https://www.teyowellcome.fr/

TEYO&WELLCOME, la solution d’hébergement pour vos collaborateurs en déplacement professionnel en France. Une réelle alternative à l’hôtel !